Bestuur en financiën maken Hillegom sterk

VVD Hillegom is en blijft een warme voorstander van een terugtredende lokale overheid die efficiënt is ingericht. Een overheid die ervoor zorgt voor dat het huishoudboekje op orde is. Een overheid die geen belastinggeld besteedt aan zaken waarvan niet 100 procent bewezen is dat die ten goede komen aan de Hillegomse bevolking. En dus streng controleert of dat ook daadwerkelijk gebeurt en ingrijpt waar dat niet het geval is. Wat willen we daarvoor doen?

Door de exorbitant stijgende huizenprijzen haalt de gemeente veel meer OZB op dan geraamd. VVD Hillegom wil dat de burgers van deze meevaller ook een graantje meepikken en dat kan naar onze mening door een structurele verlaging van de OZB. VVD Hillegom zet daarom de komende jaren in op een 10% vermindering daarvan voor huiseigenaren. Verhoging van de overige belastingtarieven is voor ons alleen bespreekbaar wanneer de noodzaak ontegenzeggelijk is aangetoond. En dan nog gaan we hoogstens akkoord met een inflatiecorrectie.

Onze standpunten op het gebied van bestuur en financiën

Minder regeldruk en bureaucratie

Ondernemingen hebben last van grote regeldruk en bureaucratie. VVD Hillegom wil deze bureaucratie aanpakken en overbodige regels terugdringen.

Kritische blik op subsidies en leningen

De gemeente is geen bank en daarom kijken wij kritisch naar subsidies en leningen.

Een efficiente HLT organisatie

Hillegom wordt ondersteund door één gezamenlijke ambtelijke organisatie die ook Lisse en Teylingen ondersteunt. De HLT-organisatie kost de belastingbetaler veel geld. Ons is ingefluisterd dat HLT na jaren, die door het dagelijkse bestuur nog steeds als ‘aanloopperiode’ wordt bestempeld nog steeds niet optimaal functioneert.

Meetbare efficiency

VVD Hillegom wil dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt over de efficiency van de organisatie. Een gedegen en onafhankelijk onderzoek is een middel daartoe.

Strakke aansturing van onze verbonden partijen

De ‘verbonden partijen’, niet zelden subsidie slurpers, moeten toekomstig veel strakker worden aangestuurd om efficiënter te werken. Ook met hen moeten heldere afspraken worden gemaakt.

Onderzoeksopdrachten veel vaker intern uitzetten

Wij willen zoveel mogelijk onderzoeksopdrachten voortaan in eigen huis te houden in plaats van uit te besteden aan peperdure adviesbureaus die toch alleen maar bezig zijn telkens opnieuw het wiel uit te vinden.

Vernieuwend beleid

Nieuwe plannen moeten betaald worden door het schrappen van oud beleid.

Zelfstandige gemeente

Wij zijn voor het behoud van Hillegom als zelfstandige gemeente.

Onafhankelijke ombudsman/vrouw

Omdat er ook in Hillegom bestuurlijke fouten worden gemaakt, pleiten wij in plaats daarvan voor het instellen van een onafhankelijke ombudsman/vrouw, waar burgers en bedrijven terecht kunnen met klachten en wensen.
vvd-logo-color
© 2022 VVD Hillegom – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen hebben copyright. Het ongevraagd gebruiken van afbeeldingen is niet toegestaan.

Afbeeldingen