Goed en betaalbaar
wonen in Hillegom

VVD Hillegom wil met liefde en aandacht omgaan met alle wijken in Hillegom. In dat verband moet de focus op een zo groot mogelijke groene inrichting liggen. Dit vereist
op zijn beurt een flexibele omgang met herbestemming van bijvoorbeeld bedrijfsterreinen, kantoren en winkels. Waar het onze gezellige dorpskern betreft, moet er
natuurlijk te allen tijde rekening worden gehouden met commerciële belangen.

Kort samenvattend kiest VVD Hillegom dus voor een gerichte groei. Dat we daarbij ook
zuinig zijn op onze prachtige open gebieden staat als een paal boven water. Grootschalige nieuwbouw past niet in dat plaatje. VVD Hillegom is daar dus tegen.

Onze standpunten op het gebied van wonen

Bouwen op inbreilocaties

Bouwen op inbreilocaties en het vrijhouden van bollenvelden zijn wat ons betreft ook de komende raadsperiode speerpunten van beleid. Als het aan VVD Hillegom ligt, zoekt de gemeente de komende jaren actief naar locaties waar het bouwen van een gevarieerd areaal woningen daadwerkelijk een verbetering van de besteding van de grond is. Er zijn prachtige (bedrijfs-)terreinen in Hillegom die roepen om herbestemming.

Voorbeelden hiervan zijn: het terrein van de Draka, Koelhuis Hillegom, Het Krochtplein, de locatie Van der Schoot aan de Pastoorslaan en een aantal perfecte plekken in Noord Hillegom. Hier zien wij vele kansen voor nieuwbouw. VVD Hillegom wenst de komende jaren optimale aandacht voor alle woningzoekenden.

Realiseren van starters- en doorstroom woningen

Starters en jonge gezinnen, maar ook alleenstaanden, zitten te springen om betaalbare woonruimte. Ook doorstromers en zeker het groeiend aantal senioren in Hillegom zijn categorieën waarvoor extra inspanningen vereist zijn. Alleen met bouwen en nog eens bouwen is de verstopte woningmarkt vlot te trekken. Het realiseren van kleine(re) appartementen voor starters en alleenstaanden hoort daarbij.

Bouwen tot maximaal 6 verdiepingen

Bouwen tot maximaal 6 hoog op de genoemde inbreilocaties moet vanwege de beperkte ruimte in Hillegom in de toekomst daarom mogelijk worden gemaakt.

Gemaakte afspraken bewaken

VVD Hillegom houdt zich de komende raadsperiode aan de gemaakte afspraken voor goedkope woningen. Daarbij passen tevens maatregelen om de voorraad goedkope koopwoningen ook voor de 2e en daaropvolgende kopers te behouden.
vvd-logo-color
© 2022 VVD Hillegom – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen hebben copyright. Het ongevraagd gebruiken van afbeeldingen is niet toegestaan.

Afbeeldingen