Het stimuleren van economische groei

Het midden- en kleinbedrijf is de banenmotor van onze gemeente. Als het goed gaat met de lokale ondernemers dan gaat het goed met de gemeente en de werkgelegenheid en wordt er door de burger meer besteed. Wat op zijn beurt weer goed is voor de lokale economie. De Coronacrisis heeft Hillegomse bedrijven, (zelfstandige) ondernemers maar ook de overige ingezetenen hard geraakt. Daarom wil VVD Hillegom dat de gemeente alle burgers een hart onder de riem steekt en waar dat kan in de post-coronatijd blijft ondersteunen.

VVD Hillegom biedt volop ruimte voor de innovatieve en duurzame bollensector. Een beleid dat het ondernemersklimaat in Hillegom met structureel vernieuwende faciliteiten bevordert, juichen wij van harte toe en zullen we middels het indienen van verbetervoorstellen nieuwe ideeën en suggesties zoveel mogelijk helpen stimuleren. Waarbij we de deur ook openzetten voor Hillegomse ingezetenen. Inwoners met vernieuwende ideeën worden gestimuleerd om met plannen te komen die de fractie kan oppakken.

Onze standpunten op het gebied van lokale economie

Kleinschalige detailhandel toestaan

Het toestaan van kleinschalige detailhandel van bollenkwekers c.q. de winkelverkoop bij het bedrijf.

Startende lokale ondernemers een kickstart geven

Startende ondernemers faciliteren door een begrotingssubsidie beschikbaar te stellen van 1 miljoen euro. Als startups daadwerkelijk de lokale economie stimuleren komen zij in aanmerking voor deze subsidie.

Ondernemershuis in Hillegom

Het opzetten van een ondernemershuis waarin startups voor zeer lage tarieven hun bedrijf kunnen opzetten. Zo’n accommodatie kan tevens een ontmoetingsruimte voor jonge en creatieve ondernemers worden.

Blijven investeren in het centrum

Het blijvend stimuleren van ondernemers die terrassen en gezelligheid kunnen brengen in ons centrum.

Lokaal samenwerken

De gemeente geeft opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden van de wet.

Investeren in water toerisme

Het stimuleren van het watertoerisme door het verbeteren van vaarwegen en de aanleg van opstapplaatsen. Het creëren van ontzorgende faciliteiten voor de pleziervaart. Om deze faciliteiten te bekostigen moeten aanmeer- en ligtarieven dan wel havengeld worden geïntroduceerd.

Effectief havenbeleid

Het creëren van een adequaat wegsleepbeleid in het geval van illegale vaartuigen.
vvd-logo-color
© 2022 VVD Hillegom – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen hebben copyright. Het ongevraagd gebruiken van afbeeldingen is niet toegestaan.

Afbeeldingen