Verkeer en vervoer aanpakken

VVD Hillegom zoekt in dit dossier nadrukkelijk naar een totaaloplossing. Inwoners hebben echt behoefte aan normaal woon-werk verkeer en zeker niet aan files. Het zware verkeer van bedrijven moet bediend worden met een veel betere ontsluiting. Dan geniet iedereen weer van veilige wegen en rustige straten. De Provincie en de Bollenstreek gemeenten zoeken al naar oplossingen. VVD Hillegom vindt dit proces te lang duren. We willen het tempo verhogen en doorpakken.

Onze standpunten op het gebied van verkeer en mobiliteit

Fietsen stimuleren

Het stimuleren van (elektrisch) fietsen, ook over langere afstanden. Het aantal gebruikers van de diverse vormen van langzaam verkeer dat op de fietspaden wordt toegelaten, stijgt de komende jaren zienderogen. Daarom moeten de routes zowel in als buiten onze gemeente qua breedte worden aangepast.

Duidelijke verkeerssituaties

Bij herinrichting van wegen en straten dienen verkeersborden, als onderzoek aantoont dat ze overbodig zijn, te worden verwijderd uit het straatbeeld. Dat creëert duidelijkheid voor de weggebruikers en vermindert het aantal irritaties over dit straatmeubilair. Verkeersdrempels die niet noodzakelijk zijn, moeten worden verwijderd. Dat bevordert de doorstroming.

Verbetering in de doorstroming

Verbetering van de Oost-West verbindingen voor autoverkeer en openbaar vervoer. Waarbij alle mogelijkheden verkend moeten worden. VVD Hillegom ziet een qua rijstroken verdubbeling van het laatste stuk van de N207 inclusief een nieuwe bredere Elsbroekerbrug als een potentiële optie om de doorstroming te verbeteren.

Een veilige Wilhelminalaan

Langs de Wilhelminalaan (noordzijde) moet eindelijk eens begonnen worden met de aanleg van een dubbelzijdig fietspad.De noodzaak is al lang en breed aangetoond.VVD Hillegom vindt dat er in dit dossier veel te lang wordt getreuzeld. Het is de hoogste tijd om de daad bij het woord te voegen.

Senioren en minder validen

VVD Hillegom zal eventuele initiatieven om voor senioren en minder validen op te komen door middel van een lokale belbus regeling, dan wel uitbreiding van de regeling die HOZO al heeft, van harte ondersteunen.

Nieuwe tunnel

Het liefst zien we een tunnel op de plek waar de N207 de Ringvaart kruist.
vvd-logo-color
© 2022 VVD Hillegom – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen hebben copyright. Het ongevraagd gebruiken van afbeeldingen is niet toegestaan.

Afbeeldingen