De klimaatuitdaging
van Hillegom

VVD Hillegom is zuinig op ons klimaat. Er wordt nationaal en internationaal hard gewerkt om de CO2-uitstoot te verminderen om zo klimaatverandering tegen te gaan. Er zijn landelijk afspraken gemaakt voor duurzame energie. Elke dag leren we iets nieuws en worden er nieuwe technieken ontdekt. VVD Hillegom staat open voor nieuwe oplossingen en wij volgen het landelijk beleid. Hillegom hoeft wat ons betreft echter niet het voortouw te nemen inzake rigoureuze oplossingen. Onze grond is schaars en daar moeten we zuinig mee omgaan. Hillegom is te klein voor grootschalige zonneweides en windparken.

Net als u willen wij een goede toekomst voor onze (klein)kinderen. Wij zijn het aan hen verplicht om dit met verstand te doen. VVD Hillegom blijft zich ook de komende raadsperiode gemotiveerd voor dit ideaal inzetten. Kiezers kunnen wat dit betreft op ons rekenen.

Onze standpunten op het gebied van klimaat

Vergroten aantal zonnepanelen

Wij zijn groot voorstander van een aanzienlijke vergroting van het aantal zonnepanelen op daken van particuliere woningen en bedrijfsaccommodaties. Wat dit betreft is er in onze gemeente nog een wereld te winnen.

Eenmalige investering van 5 miljoen euro

De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie en werkgelegenheid. Als ondernemers- en middenstandspartij zullen wij haalbare bestuurlijke initiatieven daartoe van harte steunen. Om bewoners en ondernemers te stimuleren hun woningen c.q. accommodaties energiebesparender en duurzamer te maken stellen wij voor om uit de gemeentelijke reserve eenmalig 5 miljoen euro te bestemmen voor deze goede zaak.

Duurzaam en circulair inkopen

Uiteraard koopt Gemeente Hillegom producten en diensten duurzaam en circulair in zodra die effectief bijdragen aan de lokale economie en het milieu. Vanzelfsprekend krijgen Hillegomse ondernemingen, als de wettelijke mogelijkheden dit toestaan, daarbij voorrang.

Gas blijft nog even

VVD Hillegom wil de burgers op duurzaamheidsgebied niet onnodig op kosten jagen, zonder goed alternatief. We willen daarom vooralsnog niet meewerken aan het van het gas afhalen van hele wijken. Gas is voor nu nog een betrouwbare energiebron. Voorstellen voor een biomassacentrale keuren wij ten zeerste af. Dit levert teveel fijnstof op in de lucht.

Over hout gesproken

En over hout gesproken: VVD Hillegom wil dat tenminste wordt onderzocht of en op welke plek in Hillegom nog in goede staat verkerende bomen staan, welke op enig moment weg moeten, tijdelijk ‘op te slaan’ om ze daarna te herplanten op locaties waar zij wel welkom zijn. Een soort bomenbank dus.

Groene daken

Wellicht valt er in combinatie met zonnepanelen op daken ook te denken aan groene daken. Dit zorgt voor verkoeling, betere wateropvang en het zijn welkome plekken voor vogels, vlinders en bijen.

vvd-logo-color
© 2022 VVD Hillegom – Alle rechten voorbehouden. Alle afbeeldingen hebben copyright. Het ongevraagd gebruiken van afbeeldingen is niet toegestaan.

Afbeeldingen